img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thông tin khóa học

Chương trình Tiếng Việt 2 – Chân trời sáng tạo được xây dựng dưa vào mục tiêu tập trung hình thành năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học sinh. Các bài học với những chủ điểm thân thuộc và gần gũi như: Bản thân, Quê hương đất nước, gia đình, bạn bè, trường học, thiên nhiên. Bên cạnh chủ điểm là hệ thống cấu trúc các thể loại văn bản gồm văn bản thông tin, văn bản miêu tả, văn bản truyện và văn bản thơ. Mỗi văn bản đọc có sự kết hợp với các hoạt động phù hợp với vệc rèn luyện các kĩ năng như: Viết chính tả, Luyện từ, luyện câu, tập làm văn…

Lợi ích khóa học
- Bài học theo trục kỹ năng:

Chương trình Tiếng Việt 2 – Chân trời sáng tạo được xây dựng dưa vào mục tiêu tập trung hình thành năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học sinh. Vuihoc xây dựng khóa học này trên nền tảng tổ chức các hoạt động đọc, viết, nói và nghe có mục đích giao tiếp với chuỗi hoạt động của mỗi bài học là chuỗi hệ thống hoạt động khép kín. Phương thức dạy học ưu tiên dạy học kĩ năng ngôn ngữ gắn liền với ngữ cảnh chân thực; công nhận, khai thác kinh nghiệm ngôn ngữ, xã hội của người học. Vuihoc cũng dựa trên cách thức xây dựng nội dung sách học sinh mà sử dụng phương pháp phù hợp để ưu tiên dạy ý nghĩa ngôn từ hơn dạy cấu trúc, hình thức ngôn ngữ. Các bài học trong chương trình Tiếng việt 2 – chân trời sáng tạo được tích hợp bốn kĩ năng tích hợp dạy ngôn ngữ văn chương, tích hợp dạy các giá trị văn hóa, giáo dục, phát triển nhân cách, tích hợp phát triển ngôn ngữ và phát triển tư duy và tích hợp dạy tiếng việt với các môn học và các hoạt động giáo dục khác.

- Phần luyện tập: Ôn luyện với bộ câu hỏi theo thang đánh giá từ nhận biết đến vận dụng cao.
Cấu trúc khóa học 

Cấu trúc khoa học được chia làm hai kì học với tổng 15 chủ điểm gần gũi, thân thuộc với học sinh. Mỗi bài học đều được tổ chức theo hoạt động khởi động – khám phá và luyện tập – vận dụng.
- Số lượng bài giảng: 200 clip bài giảng
- Bài tập: 3200 bài

Thời gian học
- Học mọi nơi trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt đăng kí khóa học
Hỗ trợ
- Thầy cô trợ giảng hỗ trợ trong vòng 20 phút

Xem thêm Rút gọn

Chương trình học

Đánh giá khóa học

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990