img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thông tin khóa học

05 chủ đề gồm: Bài 1: Tiếng; bài 2: Âm; bài 3: Vần; Bài 4: Nguyên âm đôi. bài 5: Luyện tập tổng hợp
06 mẫu gồm: mẫu 0: Tiết học chuẩn bị; mẫu 1: Tiếng; mẫu 2: Âm; mẫu 3: Vần; mẫu 4: Nguyên âm đôi; mẫu 5: luyện tập tổng hợp; mẫu 6: Luật chính tả.
Về luật chính tả gồm các nội dung:
+ Luật chính tả viết hoa
+ Luật chính tả e,ê,i
+ Luật chính tả âm đệm
+ Luật chính tả nguyên âm đôi
+ Luật chính tả phiên âm tiếng nước ngoài
+ Luật chính tả ghi dấu thanh
+ Luật chính tả theo nghĩa
+ Một số trường hợp đặc biệt

Xem thêm Rút gọn

Chương trình học

Đánh giá khóa học

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990