img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Tiếng Anh lớp 2

Chọn sách giáo khoa

Tiếng Anh 2 | Tiếng Anh 2

Tiếng Anh 2 | Tiếng Anh 2

Giúp con phát âm chuẩn tự nhiên chỉ sau 2 tháng học với 100% giáo viên người Anh - Mỹ. Mục tiêu điểm 10 tiếng Anh.

1.500.000
Chỉ còn 1.200.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Anh 2 | DUO TIẾNG ANH 2

Tiếng Anh 2 | DUO TIẾNG ANH 2

123

1.200.000
Chỉ còn 1.200.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Anh 2 | Tiếng Anh 2: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 2 | Tiếng Anh 2: Kết nối tri thức với cuộc sống

Giúp con phát âm chuẩn tự nhiên chỉ sau 2 tháng học với 100% giáo viên người Anh - Mỹ. Mục tiêu điểm 10 tiếng Anh.

1.500.000
Chỉ còn 1.200.000
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Tiếng Anh 3

Tiếng Anh 3

Giúp con trau dồi kĩ năng nghe - nói - đọc hiểu Tiếng Anh bằng công nghệ A-talk luyện phát âm. Mục tiêu điểm 10 môn tiếng Anh.

1.200.000
Tiếng Anh 4

Tiếng Anh 4

Giúp con trau dồi kĩ năng nghe - nói - đọc hiểu Tiếng Anh bằng công nghệ A-talk luyện phát âm. Mục tiêu điểm 10 môn tiếng Anh.

1.200.000
Tiếng Anh 5

Tiếng Anh 5

Giúp con trau dồi kĩ năng nghe - nói - đọc hiểu Tiếng Anh bằng công nghệ A-talk luyện phát âm. Mục tiêu điểm 10 môn tiếng Anh.

1.200.000
Khởi đầu 1

Khởi đầu 1

Giúp con phát âm chuẩn tự nhiên chỉ sau 2 tháng học với 100% giáo viên người Anh - Mỹ. Mục tiêu điểm 10 tiếng Anh.

1.200.000
Tiếng Anh 3: Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 3: Kết nối tri thức với cuộc sống

Giúp con phát âm chuẩn tự nhiên chỉ sau 2 tháng học với 100% giáo viên người Anh - Mỹ. Mục tiêu điểm 10 tiếng Anh.

1.200.000
Hotline: 0987810990