img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

KHTN lớp 6

Chọn sách giáo khoa

KHTN 6 | Chương trình mới - KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

KHTN 6 | Chương trình mới - KHTN 6 - Chân trời sáng tạo

Hơn 80 clip bài giảng sinh động bám sát sách giáo khoa và 700 bài luyện tập củng cố kiến thức giúp học sinh nắm chắc kiến thức KHTN 6, đồng thời tạo sự hứng thú, niềm say mê khám phá với bộ môn khoa học.

1.200.000
Chỉ còn 1.000.000
Chỉ còn 2 ngày
KHTN 6 | Chương trình mới - KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

KHTN 6 | Chương trình mới - KHTN 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hơn 80 clip bài giảng sinh động bám sát sách giáo khoa và 750 bài luyện tập củng cố kiến thức giúp học sinh nắm chắc kiến thức KHTN 6, đồng thời tạo sự hứng thú, niềm say mê khám phá với bộ môn khoa học.

1.200.000
Chỉ còn 1.000.000
Chỉ còn 2 ngày
KHTN 6 | Chương trình mới - KHTN 6 - Cánh diều

KHTN 6 | Chương trình mới - KHTN 6 - Cánh diều

Hơn 80 clip bài giảng sinh động bám sát sách giáo khoa và 700 bài luyện tập củng cố kiến thức giúp học sinh nắm chắc kiến thức KHTN 6, đồng thời tạo sự hứng thú, niềm say mê khám phá với bộ môn khoa học.

1.200.000
Chỉ còn 1.000.000
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Hotline: 0987810990